Aktuelt

Aktuelt:

Der er fortsat et tilbud om gratis vaccination for lungebetændelse/pneumokokker til følgende udvalgte patientgrupper: Alle beboere på plejehjem, personer over 65 år med kronisk sygdom (f.eks. diabetes, hjertesygdom, KOL, astma, kronisk nyresygdom, alvorlig leversygdom mm), samt personer under 65 år med visse mere sjældne sygdomme (cystisk fibrose, visse immundefekter, organtransplanterede mm). Forhøjet blodtryk falder ikke ind under det gratis tilbud. Kontakt os, hvis du ønsker vaccinationen, så vi kan undersøge om du tilhører én af disse patientgrupper og ikke har fået vaccinationen tidligere.

Du kan også vælge at få pneumokokvaccinationen som selvbetaler, hvis du falder udenfor ovenstående grupper. Den koster i så tilfælde kr. 400,-.

Vi har mulighed for videokonsultation via app’en MinLæge. Vi åbner det virtuelle venteværelse dagligt imellem kl. 11-12. Hvis du ikke har denne app anbefaler vi at du downloader den og bruger denne.

Vores uddannelseslæge pr. 1/4 er Rennette Jensen. Rennette skal være i lægehuset året ud som led i hendes uddannelse til praktiserende læge (fase 1).

Pr. 1/7 starter endnu en uddannelseslæge, Mads Okholm, som skal være hos om i 14 måneder som sidste led i hans uddannelse til praktiserende læge (fase 3).

Vi har indført visiteret elektronisk tidsbestilling. Hvis du booker tid skal denne først godkendes og kan eventuelt blive ændret til en telefonkonsultation eller videokonsultation i stedet for.

Praksis er åben for nye patienter. Lægeskifte kan foretages på Borger.dk

 

 

 

Ferie, kurser og fravær i 2020: 

Stig Sonne-Larsen: Uge 28, 29, 30 og 37.
Susanne de Lony: Uge 26.
Maria Nordvall-Lassen: Uge 29, 30, 31 og 32.
Rennette Jensen: Uge 30, 31 og 32.
Mads Okholm: Uge 28, 30 og 31.