Aktuelt

COVID vaccination – 4. stik:
Vi har nu modtaget retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i forhold til hvilke patientgrupper, som kan visiteres til at få 4. stik indenfor de næste uger. Det er kun de mest syge af vores patienter, som tilbydes en ekstra vaccination mod coronavirus over sommeren og du skal kontakte os hvis du mener at du tilhører een af risikogrupperne, som du kan læse mere om i nedenstående link. Du tilbydes under alle omstændigheder vaccination mod coronavirus igen til efteråret uanset om du bliver vaccineret nu eller ej.

https://sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Corona/Vaccination/Boosterstik/Retningslinje-for-booster-vaccination-mod-covid-19-frem-til-1_-oktober-2022_endelig.ashx?sc_lang=da&hash=CA57237349C4F62341BEE009563D177F

Vores faste uddannelseslæger er Rikke Winge og Jens Højvig, som begge skal være i lægehuset til d. 31/8 2022. En gang om måneden er vores tidligere uddannelseslæger Rennette og Emil også tilbage i lægehuset.

Vi ser kun patienter efter forudgående aftale. Vi har afskaffet den tidligere “akutte konsultation” mellem kl. 11-12, og i stedet for indført videokonsultation via app’en MinLæge alle dage imellem kl. 11-12, samt ved behov. En videokonsultation skal på forhånd være aftalt med enten læge, sygeplejerske eller lægesekretær.

Praksis er i øjeblikket lukket for tilgang af nye patienter.

 

 

Planlagt ferie og kurser i 2022: 

Stig Sonne-Larsen: Uge 37 og 39.
Susanne de Lony: Uge 34 og 39.
Maria Nordvall-Lassen: Uge 41 og 42.