Kompagniskabspraksis – åben for tilgang af nye patienter

Kompagniskabspraksis –  lukket for tilgang af nye patienter

 

Praksis er aktuelt lukket for tilgang af nye patienter. Det er uvist hvornår vi kan åbne op for nye patienter, men når vores patientantal er faldet tilpas meget bliver vi automatisk åbnet op igen.

Vi har en del aktiviteter af lægelig art uden for praksis, og vi arbejder hver især 4 dage i praksis ugentligt. Vi holder normalt kursus og ferie på skift.

Vi er en kompagniskabspraksis. Det betyder, at du som patient er tilmeldt alle læger i praksis. Det er naturligvis helt op til dig, om du vil vælge samme læge hver gang.