Uddannelseslægerne.

Uddannelseslægerne

 

Vores uddannelseslæger er Rikke Winge, Rennette Jensen og Emil Hansen Møller.

Rikke er ansat fra d. 1/9 2021 – 31/8 2022, og er i lægehuset hver dag.

Rennette var ansat fra d. 1/3 – 31/12 2020 og Emil var ansat fra d. 1/3 – 30/9 2021. De er begge nu i gang med deres hospitalsuddannelse til at blive praktiserende læger, og er begge i lægehuset 1 gang om måneden.

 

Uddannelsessted  

Vores uddannelseslæger er færdiguddannede læger, der som led i deres uddannelse til speciallæge, arbejder i vores klinik.

Disse læger har patienter selv, men arbejder under vores supervision.

Vi lægger stor vægt på, at deres forløb bliver en god og faglig kompetent oplevelse både for vores patienter og for dem selv.